9 March 2009

Välkommen till Sverige, nu ska du vara SVENSK!

Tisdagen den 17 februari 2009 publicerade DN Debatt artikeln
”Ta medborgarskapet från kriminella invandrare” skriven av Moderaternas arbetsgrupp bestående av migrationsminister Tobias Billström, socialborgarrådet Ulf Kristersson och riksdagsledamoten Elisabeth Svantesson. Den var en del av en slutrapport som de skickat till Moderaternas partistyrelse.

Förslaget går, i korta drag, ut på att i olika steg ”förnya” svensk invandringspolitik genom att;
utvisa personer som begått brott och ta tillbaka medborgarskap, så fort som möjligt skicka tillbaka personer som fått avslag på sin asylsökan, ta bort deras möjligheter att välja bostadsort och ogiltigförklara borttappade pass. Denna typ av bakåtsträvande politik liknar alltmer Sverigedemokraternas.
”Nya” moderaterna tar ett steg tillbaka till den urgamla politiken.

Huvudbudskapet är alltså ’skärp kraven på dem som vill invandra till Sverige’.
Självklart underlättar det för alla parter att samtliga invånare i Sverige pratar svenska och lika naturligt ska det vara att ingen ska begå brott. Men att göra det svårare för dem som vill bosätta sig och har bosatt sig i Sverige är inte rätt, åtgärder måste ske på andra plan.


Arbetsgruppen skriver att; ”Svensk migrations- och integrationspolitik har misslyckats, introduktionen till Sverige och obligatoriska kurser i svenska (sfi) fungerar inte och ”det tar sju år för vuxna flyktingar att få ett arbete, för kvinnor mer än tio”.

Till grundproblemet; vad beror det på att utbildningen inte fungerar?
Moderaternas arbetsgrupp lägger skulden på personer som i vuxen ålder ska lära sig ett nytt språk, för att de ger upp. Om näringslivets diskriminering av folk med utländskt namn nämns inget.

Om regeringen lägger större vikt vid att förbättra svensk- och samhällsundervisningen så tror jag att vi kommer att uppnå förbättrade resultat. Att integrera istället för att segregera förebygger utanförskap och skapar ett tryggare samhälle för alla.
Detta moderata debattinlägg kryper allt närmre extremhögerns åsikter och det är skrämmande när de hänvisar till att ”vi har länge fördömt de invandrarfientliga (partierna) men sällan gett seriösa svar på rimliga frågor”.
Så nu ska moderaterna acceptera de extremhögra partiernas åsikter och ge dem en röst i riksdagen?

Vad det här förslaget säger är; olika medborgarskap för olika medborgare.

Det strider mot vad Sverige är; en demokrati och vad det står för; alla människors lika värde och rättigheter.
På det här föreslagna sättet straffas invandrare hårdare än svenskar.

Jag som trodde att alla var lika inför lagen. En redan utsatt grupp blir mer utsatt och i och med det ökar risken för mer brottslighet, segregation i form av ökade klyftor mellan svenskar och invandrare och ökad rasism.

Idag har vi stora politiska problem som regeringen istället bör sätta fokus på. Varje dag varslas människor från sina arbetsplatser och arbetslösheten blir allt högre.
Jag anser att det är det största samhällsproblem vi har, inte invandringen.

När våra folkvalda politiker uttrycker sig på det här sättet i Sveriges största morgontidning sänder de en signal till svenska folket. En signal att det är vi och dem. Vi har långt kvar till ett jämställt samhälle, där alla oavsett kön, hudfärg och bakgrund är likställda.