27 June 2011

ett skepp kommer lastat med ... SOLIDARITET