25 September 2011

3 av 1 - PendlareDessa två kvinnor pendlar till sina jobb på bank/ försäkringsbolag. 
Ibland händer det något speciellt på resan.
(Den tredje pendlaren skrev en kollega om)