3 November 2011

lithium
li´tium [-tsi-] (nylatin li´t(h)ium, av grekiska li´thos 'sten'), grundämne, metall, 
hörande till periodiska systemets grupp 1, alkalimetallerna
kemiskt tecken Li.


~medicin mot bipolär sjukdom, effekt mot självmord~