13 November 2011

Våga vara först, vägra va[ra sist]