2 November 2011

TYSTA NER/ vår värld är sjuk

nu när nazister sitter i vår riksdag bror
 Stress – Tysta ner