31 March 2009

Freden och kärleken

Jag ville så gärna
tala om kärlek
och om freden hos kärleken
men världen är galen.