30 March 2009

Nyhetsartikel

Över hälften av eleverna i nian går ut skolan med IG i kärnämnena. 
2008 startade projektet Läxhjälpen för att ändra den rådande trenden i de utsatta områdena runt om Stockholm. 
På en termin höjde samtliga elever sina betyg – och kom in på gymnasiet.


– Sedan starten har samtliga elever höjt sina betyg, från IG till G, 
några till och med till VG, säger Maria Arneng, projektledare på Läxhjälpen.
Bakom projektet ligger Kraft och Kultur, 
dess initiativtagare Harald Ullman och Boris Benulic, 
som tröttnat på skoldebatten och på privat initiativ bestämt sig för att göra någonting konkret.


De startade i pilotskolorna i Rinkeby och Hjulsta men planerar att utöka 
verksamheten under 2009. 
Finansiärer är enskilda företag från näringslivet som tillexempel Monster, 
Familjebostäder, Stockholmshem och Svenska Bostäder.
Konceptet är enkelt, och effektivt.


På Tätorpsskolan i Skarpnäck är koncentrationen är hög i klassrummet. 
Här startade läxhjälpstimmarna för tre veckor sedan men har snabbt tagit fart.


Vid ett bord sitter Hassan, 14 och Lina, 25 och sammanfattar en text ur niornas SO-bok.
Lina har tidigare arbetat som inhoppare på Husbyskolan;
– Läxhjälpen är ett jättebra projekt, som verkligen fungerar, 
betyg har höjts och responsen från lärarna är otrolig, berättar hon.


Tillsammans diskuterar de med eleverna vad de vill ha hjälp med och formulerar studiemål.
De skriver kontrakt med var och en och stöttar dem i skolarbetet.
Många av de här eleverna vill så mycket, de har verkligen ambitionen men inte möjligheterna, säger Lina. 
Hon går grundkursen i matematik på KTH och berättar att just matematik 
är det ämne de flesta vill ha extra hjälp med.


Artur, 15, har bott i Sverige i sex år. Han tycker att svenska är lätt att skriva
men vill ha hjälp med att läsa och förstå texter.
– Jag behöver verkligen det här. Hemma kan jag inte koncentrera mig, 
det blir bara TV och dator där säger han. 
Artur är övertygad om att han kommer att höja sina betyg.
Förutom att hjälpa eleverna med läxorna, berättar Lina 
är den individuella och regelbundna kontakten är viktig.
Det viktigaste är att visa sig skolpositiv utan att vara auktoritär med pekpinnar.


Läxhjälpen planeras att utöka och starta i Göteborg och Malmö under 2009.