5 May 2009

Melodies and desires

Följ dessa instruktioner; gör precis som jag gör.
Luta dina axlar framåt, dina händer på min sida,
Flytta dig närmre, så ditt hjärta möter mitt.


Kärlek är harmoni
Begär är nyckeln
Kärlek är melodin,
Nu sjung den med mig.


Kom lite närmre, se på mig
Det är så uppenbart, jag vill att du ska se
Kom lite närmre, se mig i ögonen
Kom lite närmre, jag vill att du ska se


Kärlek är harmoni
Begär är nyckeln
Kärlek är en symfoni
Spela den med mig


Du är rytmen
Jag är takten
Du är rytmen
Jag är takten


Jag är takten
Du är rytmen
Jag är takten
Du är rytmen


Kärlek är gränslandet
Där du och jag möts.