23 April 2013

happy_girl_83


På torsdag åker jag till Paris med ett antal av de personer jag älskar mest i hela världen.
Jag har fått praktik på ett asgrymt förlag och ska transkribera intervjuer till Tomas Di Levas självbiografi med en av Sveriges tyngaste journalister.
Jag är glad.
                IMG_1389    IMG_1390
IMG_1167    IMG_1180    IMG_1221    IMG_1349
       IMG_1379   IMG_1383
IMG_1369 IMG_1379 IMG_1383 IMG_1384