10 May 2009

hat

Hitler hatar judar
Judar hatar araber
Araber som är muslimer


Muslimer som hatar kristna
Kristna som hatar varandra
Som hatar ateister
Ateister som inte tror
Ateister som hatar religion


Religion som upphov till krig
Krig med vapen
Krig som upphov till död
Krig som upphov till flykt


Flyktingar i ett nytt, kallt land
Rasister som hatar flyktingar
Flyktingar som inte förstår språket
Flyktingar i utanförskap
Utanförskap som mobbing


Mobbing som väcker hat
Hat som går i arv
Hat som sprids
Hat som upphov till mord
Mord som upphov till sorg